درباره

نرم افزاری امین به عنوان یک تولید کننده نرم افزار فعالیت می کند.

فعالیت شرکت

زمینه فعالیت نرم افزاری امین تولید نرم افزار، طراحی و تحلیل پروژه های نرم افزاری و به طور عمومی فعالیت در زمینه های گوناگون کامپیوتر می باشد.
تاکید شرکت به منحصر نمودن فعالیت  آن  در زمینه وب می باشد. لذا تمام محصولات شرکت تحت وب پیاده سازی شده اند. از جمله این محصولات سیستم  پاسخگوی اینترنتی و سیستم مدیریت مستندات می باشند که هر دو نمونه می توانند در محیط های اداری به صورت محلی نیز نصب شوند. محصول پرتال نیز می تواند علاوه بر امکان ایجاد پرتال اینترنتی سازمان، به صورت محلی به عنوان یک نرم افزار اینترانت داخلی به کار رود.