اضافه شدن بخش ترجمه هوشمند به سایت امین

ارسال توسط admin در 11/10/1348.
برای دستیابی آسان کاربران کد befarsi.com به سایت امین منتقل شد تا از امکانات کامل تر این سایت برای توسعه برنامه ترجمه انگلیسی به فارسی استفاده شود.

این برنامه در آدرس http://www.aminsoftware.com/translate قرار داده شده است. به زودی امکانات جدیدتر هم به این بخش اضافه خواهند شد. از جمله این امکانات قابلیت ثبت نام کاربران، ذخیره متون ترجمه شده به دلخواه کاربر و امکان همکاری کاربران در ترجمه متون می باشند.

همچنین در مراحل بعدی عبارت هایی که از قبل ترجمه شده اند به طور جمله به جمله ترجمه خواهند شد. کاربران همچنین خواهند توانست از بین معانی مختلف یک کلمه یکی را به عنوان ترجمه مناسب انتخاب کرده و بقیه را حذف کنند.

امکان دیگر قابلیت اضافه کردن معانی جدید برای کلمات می باشد.